40 DAGEN VOOR HET LEVEN

Het begin van het einde van abortus

Pro Vita is een pro-life organisatie die als doel heeft het respect voor het menselijk leven, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, te beschermen, en te ijveren voor een efficiënte wetsbescherming van het menselijk leven. Pro Vita zet zich ook in voor de verdediging van het gezin als een natuurlijke gemeenschap tussen een man en een vrouw als vereiste voor de harmonieuze ontwikkeling van de mens, het openen van consultatiebureaus voor gezinsproblemen en het organiseren van hulpverlening in noodsituaties. 

 

Dit gebeurt door het verspreiden van informatie via tijdschriften en info-standen, en door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten, gebedsacties, enzovoort.
 

Op die manier willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin de waardigheid van alle mensen in alle stadia gerespecteerd wordt.
 

Voor meer informatie over onze werking kan u terecht op een van de volgende websites:
 

 

www.provita.be
 

www.wondervanhetleven.be
 

www.echteliefdewacht.be
 

www.unplanned.be
 

 

Heb je vragen of wens je meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met ons.